Movie – Ayana
Director – Gangadhar Salimath
Banner – DEES Films

Producer – Basavaraj Khedad, Bharat Khot, Krishna Varchagall, Gangadhar Salimath
Cast – Deepak Subramanya, Apoorva Soma, Ramesh Bhat, Harsha HS, Nagshree Karkone, Goutham Shashidhar, Vedashree Rao

Music – Shriyansh Shreeram
Lyrics – Kiran Kaverappa, Kavya Mallar, Srikanth Avancha, Rahul, Gangadhar Salimath

https://youtu.be/M2PSsbx7bYg